ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์      314503-1
(3) 1, CE 314 CE
 
อังคาร   001254-4
(3) 1, ปราบไตรจักร 52 ปราบไตรจักร
  304345-1
(3) 1, CE 521 CE
พุธ      314503-1
(3) 1, CE 314 CE
 
พฤหัสบดี 001254-4
(3) 1, ปราบไตรจักร 52 ปราบไตรจักร
      
ศุกร์  304101-1
(1) 1, EN 307 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: