ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์  304345-1
(3) 1, Online NU
     304101-1
(1) 1, Online NU
 
อังคาร   001254-4
(3) 1, ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร
     304344-3
(3) 1, Online NU
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี 001254-4
(3) 1, ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร
       304101-1
(1) 1, Online NU
  
 
ศุกร์
 
          
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: