ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304491-3
(1) 1, EN 505 EN
       
อังคาร   001254-4
(3) 1, ปราบไตรจักร 52 ปราบไตรจักร
    
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี 001254-4
(3) 1, ปราบไตรจักร 52 ปราบไตรจักร
      
ศุกร์      304344-3
(3) 1, EN 509 EN
เสาร์      304491-3
(1) 1, CE 521 CE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304344-3  Principle of Hydrology
หลักอุทกวิทยา
1-(C) 21 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: