ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304101-2
(1) 1, Slope 4 CE
    304345-1
(3) 2, EN 505 EN
อังคาร 304101-2
(1) 1, EN 212 EN
      
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี     304345-1
(3) 1, EN 505 EN
       304101-2
(1) 1, Slope 4 CE
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: