ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์    304315-2
(4) 1, EN 511 EN
 
อังคาร
 
     
พุธ    304418-3
(3) 1, EN 516 EN
 
พฤหัสบดี    304315-2
(4) 1, EN 516 EN
ศุกร์ 304418-3
(3) 1, EN 505 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304315-2  Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1-(C) 16 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: