ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  12/10/2563 - 18/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     304315-2
(4) 1, CE 513 CE
อังคาร 304419-2
(3) 1, EN 516 EN
   304315-2
(4) 1, CE 513 CE
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 304419-2
(3) 1, CE 511 CE
     
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: