ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  12/10/2563 - 18/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304419-2
(3) 1, CE 513 CE
    304315-2
(4) 1, CE 521 CE
 
อังคาร
 
       
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี   304419-2
(3) 1, CE 513 CE
  304315-2
(4) 1, EN 307 EN
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304315-2  Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 311
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 305
  304419-2  Building Design
การออกแบบอาคาร
1(C) 16 ส.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 309
(C) 18 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: