ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304315-2
(4) 2, EN 507 EN
  304315-2
(4) 1, ห้องเรียน 1 CE
อังคาร  304315-2
(4) 2, CE 521 CE
   
พุธ 304315-2
(4) 1, ห้องเรียน 1 CE
  304212-2
(3) 2, EN 212 EN
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: