ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์     304314-2
(3) 2, EN 411 EN
  
อังคาร     304419-2
(3) 1, EN 511 EN
  
พุธ     304314-2
(3) 2, EN 411 EN
  304491-3
(1) 1, Online NU
พฤหัสบดี  304419-2
(3) 1, EN 511 EN
  304504-1
(3) 1, Online NU
 
 
ศุกร์
 
       
อาทิตย์ 304491-3
(1) 1, CE 521 CE
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: