ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 304491-3
(1) 1, EN 505 EN
 304315-2
(4) 1, CE 511 CE
  304419-2
(3) 1, CE 511 CE
 
อังคาร      304315-2
(4) 1, EN 514 EN
 
พุธ
 
       
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์      304419-2
(3) 1, CE 511 CE
 
เสาร์      304491-3
(1) 1, CE 521 CE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  304315-2  Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1(C) 19 ส.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 309
-
  304419-2  Building Design
การออกแบบอาคาร
1(C) 20 ส.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 309
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: