ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     304314-2
(3) 1, EN 207 EN
  
อังคาร  304419-2
(3) 1, EN 516 EN
    
พุธ  304419-2
(3) 1, EN 516 EN
    
พฤหัสบดี 304491-3
(1) 1, EN 212 EN
 304314-2
(3) 1, EN 207 EN
    
 
ศุกร์
 
      
เสาร์     304491-3
(1) 1, CE 517 CE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: