ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์  301436-2
(3) 1, EN 512 EN
  
 
อังคาร
 
     
 
พุธ
 
     
พฤหัสบดี     301463-2
(3) 2, EN 509 EN
ศุกร์ 301463-2
(3) 2, EN 507 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301436-2  Industrial Cost Analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
1(C) 1 ก.พ. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 512
(C) 3 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 505
  301463-2  Computer Application in Industrial Engineering
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2(C) 31 ม.ค. 2562
เวลา 12:00-15:00
EN 509
(C) 4 เม.ย. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 509
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว




อีเมลล์: