ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301470-1
(2) 1, EN 311 EN
 301470-1
(2) 1, EN 311 EN
  301436-2
(3) 1, EN 609 EN
 
 301470-1
(2) 1, EN 609 EN
 301470-1
(2) 1, Shop IE IE
  301436-2
(3) 1, EN 511 EN
  301470-1
(2) 1, EN 609 EN
    
อังคาร      301100-1
(1) 2, Shop IE IE
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี  301100-1
(1) 1, Shop IE IE
    
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301100-1  Basic Tool and Machine Workshops
การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
1-(C) 16 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 505
  301436-2  Industrial Cost Analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
1(C) 10 ส.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 207
(C) 21 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 207
  301470-1  Industrial Engineering Laboratory I
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(C) 11 ส.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 207
(C) 22 ต.ค. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 207
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: