ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  24/8/2563 - 30/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 301436-2
(3) 1, EN 511 EN
 
อังคาร 301470-1
(2) 1, Shop IE IE
 301470-1
(2) 1, Shop IE IE
 301470-1
(2) 1, EN 616 EN
 301470-1
(2) 1, EN 511 EN
 301470-1
(2) 1, EN 511 EN
   
 
พุธ
 
   
 
พฤหัสบดี
 
   
 
ศุกร์
 
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: