ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  24/8/2563 - 30/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์  301463-2
(3) 1, EN 310 EN
  301100-1
(1) 1, Shop IE IE
 301436-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อังคาร     301463-2
(3) 1, EN 609 EN
   
     301463-2
(3) 2, EN 609 EN
   
พุธ 301100-1
(1) 2, Shop IE IE
     301463-2
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 
 
พฤหัสบดี
 
         
 
ศุกร์
 
         
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: