ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์     301470-1
(2) 1, EN 310 EN
 301470-1
(2) 1, EN 310 EN
     301470-1
(2) 1, EN 609 EN
 
     301470-1
(2) 1, Shop IE IE
 
อังคาร     301436-2
(3) 1, EN 309 EN
 
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี 301470-1
(2) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 301470-1
(2) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 301100-1
(1) 1, Shop IE IE
 
ศุกร์  301100-1
(1) 2, Shop IE IE
 301102-1
(1) 1, EN 505 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: