ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301463-2
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
  301100-1
(1) 1, Shop IE IE
อังคาร 301463-2
(3) 1, EN 507 EN
    
พุธ 301100-1
(1) 3, Shop IE IE
    
พฤหัสบดี     301463-2
(3) 1, EN 507 EN
 
     301463-2
(3) 1, EN 609 EN
 
     301463-2
(3) 2, EN 609 EN
 
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: