ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์      301436-2
(3) 1, EN 212 EN
อังคาร  301100-1
(1) 1, Shop IE IE
    
พุธ 301470-1
(2) 1, EN 212 EN
 301470-1
(2) 1, EN 609 EN
    
  301470-1
(2) 1, EN 212 EN
    
พฤหัสบดี  301102-1
(1) 1, EN 309 EN
  301100-1
(1) 2, Shop IE IE
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: