ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301531-2
(3) 1, IE 316 IE
 
อังคาร
 
  
 
พุธ
 
  
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: