ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
  
 
อังคาร
 
  
พุธ 301502-2
(3) 1, IE 316 IE
พฤหัสบดี 301416-2
(3) 1, EN 314 EN
ศุกร์ 301600-1
(3) 1, IE 316 IE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: