ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร 301416-2
(3) 1, EN 207 EN
  301502-2
(3) 1, IE 316 IE
พุธ 301600-2
(3) 1, IE 316 IE
    
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์     301491-3
(1) 1, Shop IE IE
     301491-3
(1) 1, EN 305 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: