ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร 301503-2
(3) 1, IE 316 IE
    
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์     301313-2
(3) 1, EN 309 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301313-2  Quality Control
การควบคุมคุณภาพ
1-(C) 19 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 314
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: