ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  301340-2
(3) 1, EN 310 EN
    
อังคาร 301340-2
(3) 1, EN 305 EN
      
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์     301600-1
(3) 1, IE 316 IE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301340-2  Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
1(C) 13 ม.ค. 2563
เวลา 12:00-15:00
EN 310
(C) 23 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 509
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: