ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2566     /  {1}    2    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร     301341-2
(1) 1, Shop IE IE
พุธ 301600-2
(3) 1, IE 316 IE
  301417-3
(3) 2, EN 507 EN
พฤหัสบดี 301340-2
(3) 1, EN 207 EN
    
ศุกร์ 301417-3
(3) 1, EN 212 EN
  301491-3
(1) 1, Shop IE IE
     301491-3
(1) 1, EN 305 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: