ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
   
อังคาร 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
พุธ 301438-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
 
พฤหัสบดี
 
   
 
ศุกร์
 
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: