ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  12/10/2563 - 18/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301448-4
(3) 1, EN 309 EN
      
 
อังคาร
 
       
พุธ  301448-4
(3) 1, EN 309 EN
    
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์      301600-1
(3) 1, IE 316 IE
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301448-4  Design and Analysis of Experiments
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
1(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 505
(C) 16 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 507
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: