ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  301600-1
(3) 1, IE 316 IE
    
อังคาร 001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
    301438-2
(3) 1, EN 309 EN
พุธ 301547-2
(3) 1, IE 316 IE
 301547-2
(3) 1, IE 316 IE
    
พฤหัสบดี   001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
    
 
ศุกร์
 
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: