ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  5/10/2563 - 11/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์      301505-1
(3) 1, IE 316 IE
 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
อังคาร 001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
       
พุธ      301448-5
(3) 1, EN 507 EN
 301448-5
(3) 1, EN 507 EN
พฤหัสบดี   001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
     
ศุกร์ 301514-2
(3) 1, IE 316 IE
 301514-2
(3) 1, IE 316 IE
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: