ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
        
อังคาร 001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
       
พุธ 301547-2
(3) 1, IE 316 IE
 301547-2
(3) 1, IE 316 IE
     
พฤหัสบดี   001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
  301505-1
(3) 1, IE 316 IE
 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
ศุกร์  301438-2
(3) 1, EN 307 EN
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301438-2  Value Engineering
วิศวกรรมคุณค่า
1-(C) 20 ต.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 212
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: