ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์      301505-1
(3) 1, IE 316 IE
 301505-1
(3) 1, IE 316 IE
อังคาร 001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
       
พุธ      301438-2
(3) 1, EN 309 EN
 
พฤหัสบดี   001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
     
ศุกร์      301600-1
(3) 1, IE 316 IE
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: