ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2567     /  {1}    2    3    ระหว่าง  24/8/2563 - 30/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
 
จันทร์
 
   
อังคาร 001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
  
 
พุธ
 
   
พฤหัสบดี   001331-1
(3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร
 
ศุกร์
 
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: