ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  314501-1
(3) 1, CE 521 CE
    
 
อังคาร
 
       
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี 305681-1
(3) 1, EE 106 EE
 305681-1
(3) 1, EE 106 EE
  303251-3
(3) 1, EN 307 EN
ศุกร์  314594-1
(3) 1, EN 310 EN
  301315-2
(3) 1, EN 309 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: