ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     303221-2
(3) 2, EN 305 EN
อังคาร 314591-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  303456-3
(3) 1, EN 514 EN
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี     314593-1
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
ศุกร์     303100-1
(1) 1, EN 305 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  303221-2  Electrical Machine I
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
2(C) 31 ม.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
EN 307
(C) 2 เม.ย. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 507
  303221-2  Electrical Machine I
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3-(C) 2 เม.ย. 2562
เวลา 13:00-16:00
EN 507
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: