ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์  303206-2
(4) 1, EN 312 EN
  303206-2
(4) 2, EN 312 EN
อังคาร  303206-2
(4) 2, LAB 2 EE
  303206-2
(4) 1, LAB 2 EE
พุธ  303592-2
(3) 1, EN 310 EN
  314501-1
(3) 1, CE 521 CE
  302501-2
(3) 1, EN 310 EN
    
  305550-1
(3) 2, EN 310 EN
    
  305550-1
(3) 1, EN 310 EN
    
  314594-1
(3) 1, EN 310 EN
    
พฤหัสบดี  301315-2
(3) 2, EN 312 EN
    
ศุกร์ 301470-1
(2) 1, EN 310 EN
 301315-2
(3) 1, EN 309 EN
  314595-1
(1) 1, CE 511 CE
  301470-1
(2) 1, EN 310 EN
    
  301470-1
(2) 1, EN 616 EN
    
  301470-1
(2) 1, Shop IE IE
    
อาทิตย์      313503-1
(3) 1, EN 305 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: