ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    2    {3}    ระหว่าง  20/7/2563 - 26/7/2563 
 
Day/Time
 
13:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
  
อังคาร 301315-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พุธ 301315-2
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: