ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  {1}    2    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
จันทร์ 303251-3
(3) 1, EN 314 EN
 
อังคาร
 
  
 
พุธ
 
  
พฤหัสบดี 314501-2
(3) 1, CE 314 CE
ศุกร์ 314594-1
(3) 1, EN 505 EN
เสาร์ 314592-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: