ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร     301331-2
(3) 1, EN 212 EN
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 301331-2
(3) 2, EN 309 EN
    
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301331-2  Industrial Work Study
การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
1-(C) 24 มี.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00
โถง IE
  301331-2  Industrial Work Study
การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
2-(C) 24 มี.ค. 2565
เวลา 09:00-12:00
โถง IE
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: