ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
อังคาร 301542-2
(3) 1, IE 316 IE
  301600-1
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 301473-2
(3) 1, EN 309 EN
    
 301473-2
(3) 1, EN 616 EN
    
 
ศุกร์
 
      
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: