ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 301303-2
(3) 2, EN 311 EN
     
อังคาร 301303-2
(3) 5, EN 312 EN
    301303-2
(3) 4, EN 314 EN
พุธ 301303-2
(3) 3, EN 311 EN
     
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์     301491-3
(1) 1, EN 205 EN
 
       301303-2
(3) 4, EN 305 EN
 
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ




อีเมลล์: