ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    2    {3}    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี 301493-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301493-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
ศุกร์ 301493-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301493-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: