ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์   301303-2
(3) 2, EN 309 EN
  301303-2
(3) 1, EN 309 EN
อังคาร  301303-2
(3) 5, EN 309 EN
    301303-2
(3) 2, EN 310 EN
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี      301303-2
(3) 3, EN 207 EN
ศุกร์ 301470-1
(2) 1, EN 310 EN
 301470-1
(2) 1, EN 616 EN
  301491-3
(1) 1, EN 314 EN
  301470-1
(2) 1, Shop IE IE
    
  301470-1
(2) 1, EN 310 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: