ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  14/9/2563 - 20/9/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์      301303-2
(3) 2, EN 305 EN
อังคาร  301303-2
(3) 4, EN 207 EN
  301303-2
(3) 1, EN 207 EN
พุธ  301303-2
(3) 3, EN 207 EN
  301303-2
(3) 6, EN 207 EN
พฤหัสบดี  301303-2
(3) 5, EN 305 EN
    
ศุกร์ 301498-3
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301498-3
(3) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301491-3
(1) 1, Shop IE IE
      301491-3
(1) 1, EN 310 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: