ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  {1}    2    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301303-2
(3) 1, EN 516 EN
    
 
อังคาร
 
      
พุธ 301303-2
(3) 4, EN 305 EN
  301303-2
(3) 3, EN 207 EN
พฤหัสบดี 301496-4
(3) 3, ติดต่อผู้สอน NU
    
ศุกร์ 301303-2
(3) 5, EN 305 EN
  301491-3
(1) 1, Shop IE IE
     301493-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
เสาร์ 301493-2
(2) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301303-2  Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
1(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 314
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 314
  301303-2  Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
3(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 307
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 307
  301303-2  Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
4(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 305
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 305
  301303-2  Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
5(C) 14 ส.ค. 2562
เวลา 08:00-11:00
EN 309
(C) 15 ต.ค. 2562
เวลา 09:00-12:00
EN 309
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: