ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    ระหว่าง  21/9/2563 - 27/9/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:50
จันทร์ 301304-2
(3) 3, EN 305 EN
       
อังคาร     301303-2
(3) 1, EN 207 EN
   
พุธ 301304-2
(3) 1, EN 314 EN
     301498-3
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 
พฤหัสบดี        301498-3
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
ศุกร์     301493-2
(2) 1, Shop IE IE
   
     301493-2
(2) 1, EN 309 EN
   
เสาร์     301493-2
(2) 1, EN 309 EN
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301303-2  Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
1(C) 15 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 210
(C) 16 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 210
  301304-2  Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
1(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 305
(C) 18 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 305
  301304-2  Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(C) 16 ม.ค. 2563
เวลา 08:00-11:00
EN 310
(C) 18 มี.ค. 2563
เวลา 09:00-12:00
EN 310
  301498-3  Special Problems in Industrial Engineering
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2-(C) 26 มี.ค. 2563
เวลา 13:00-16:00
EN 609
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: