ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  1    {2}    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์     301304-2
(3) 1, EN 314 EN
  301498-3
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 
อังคาร     301303-2
(3) 1, EN 207 EN
  301498-3
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
          
 
พฤหัสบดี
 
          
ศุกร์     301493-2
(2) 1, EN 307 EN
    
เสาร์ 301491-3
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301493-2
(2) 1, EN 307 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  301303-2  Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
1-(C) 17 มี.ค. 2564
เวลา 13:00-16:00
โถง IE
  301304-2  Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
1-(C) 23 มี.ค. 2564
เวลา 13:00-16:00
โถง IE
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: