ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  10/8/2563 - 16/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์     301303-2
(3) 1, EN 212 EN
 
อังคาร
 
      
พุธ     301304-2
(3) 1, EN 212 EN
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์     301493-2
(2) 1, EN 310 EN
เสาร์ 301493-2
(2) 1, EN 310 EN
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: