ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    ระหว่าง  17/8/2563 - 23/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:5017:00-17:5018:00-18:5019:00-19:50
จันทร์ 301496-4
(3) 2, ติดต่อผู้สอน NU
  301303-2
(3) 1, EN 212 EN
  301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อังคาร         301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พุธ 301496-4
(3) 1, EN 510 EN
  301304-2
(3) 1, EN 212 EN
  301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
พฤหัสบดี         301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
ศุกร์     301491-3
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
     301493-2
(2) 1, EN 310 EN
    
เสาร์ 301493-2
(2) 1, EN 310 EN
  301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
อาทิตย์ 301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301391-2
(6) 1, ติดต่อผู้สอน NU
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: