ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  28/9/2563 - 4/10/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301303-2
(3) 1, EN 505 EN
    
อังคาร 301303-2
(3) 4, EN 305 EN
  301496-4
(3) 4, ติดต่อผู้สอน NU
พุธ 301303-2
(3) 3, EN 305 EN
    
พฤหัสบดี     301303-2
(3) 2, EN 207 EN
ศุกร์     301491-3
(1) 1, EN 207 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: