ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    ระหว่าง  24/8/2563 - 30/8/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301303-2
(3) 2, EN 212 EN
  301303-2
(3) 1, EN 305 EN
อังคาร 301303-2
(3) 4, EN 212 EN
  301303-2
(3) 3, EN 305 EN
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์     301491-3
(1) 1, EN 307 EN
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: