ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  27/7/2563 - 2/8/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:50
จันทร์ 301443-3
(3) 1, EN 512 EN
  301443-3
(3) 1, EN 511 EN
อังคาร 301683-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
  301597-3
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
ศุกร์ 301681-2
(1) 1, ติดต่อผู้สอน NU
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: